вторник, 10 декември 2013 г.

Въпроси

Кой? С кого?
Кога? От кога? До кога?
Как?
Къде?
Какво? Въпреки какво?
Искаш ли?
Защо?
Обичаш ли?
Може ли? Не може ли?
Ще дойдеш ли?
Тръгваш ли?
Идваш ли?
Вярно ли е? Грешно ли е?
И какво от това?
Това ли е?
Така ли?
Аз ли?
Утре ли?
Основни въпроси, въпроси свързани с, насочващи въпроси, уточняващи въпроси, често задавани въпроси, риторични въпроси, въпроси без отговор, демографски въпроси ... хиляди въпроси.

                                     KEEP WALKING

Няма коментари: